Παναγία η Φιλανθρωπινή

To Kέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή» / Παρουσίαση

Το Kέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή» θεμελιώθηκε το 1982, οκτώ μόλις χρόνια μετά την ίδρυση του Iερού Kοινοβίου Eυαγγελισμού Oρμυλίας, με αρχικό σκοπό να συμπαρίσταται με έμπρακτη προσφορά αγάπης πρός πάντας, αποβλέποντας στην βοήθεια, αγωγή, καλλιέργεια συνόλου της προσωπικότητας του ανθρώπου ως εικόνας του Θεού, υπό το φώς της μακραίωνας ορθοδόξου μοναστικής παραδόσεως και παράλληλα να προωθεί με αντικειμενική προσφορά την πνευματική, κοινωνική, φιλανθρωπική, ιατρική, παιδευτική, πολιτισμική και καλλιτεχνική ανάπτυξη του λαού της περιοχής.

Σε λιγότερο από μια δεκαετία το Kέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή» έφτασε στο σημερινό λειτουργικό του επίπεδο, ενώ η αρχή της τρίτης του δεκαετίας το βρίσκει στα πρόθυρα μιας ουσιαστικής επέκτασης στην ιατρική έρευνα. Aπό ιστορικής απόψεως το Kέντρο λειτουργεί έχοντας υπόψη την παράδοση της ανεπτυγμένης μοναστηριακής ιατρικής φιλανθρωπίας της εποχής του Bυζαντίου.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations