Παναγία η Φιλανθρωπινή

To Kέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή» / Περιβάλλον και καρκίνος

O άνθρωπος του 20ου αιώνα έδρεψε τα οφέλη της βιομηχανικής επανάστασης και της εισόδου του στην εποχή του ατόμου, αλλά υπέστη και τα βλαπτικά επακόλουθά τους στην υγεία. Η αποκατάσταση της ισορροπίας ανθρώπου και περιβάλλοντος αποτελεί καίριο αίτημα της εποχής μας.

Το Κέντρο εφαρμόζει μεθόδους πρωτογενούς ανίχνευσεις του καρκίνου στην περιοχή που διακονεί. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει την μεθοδική αντικαπνιστική εκστρατεία του Κέντρου και την ενημέρωση των αγροτών και των εργαζομένων στα ορυχεία της περιοχής για τους κινδύνους που συνεπάγονται η έκθεσή τους σε χημικές ουσίες και η παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations