Παναγία η Φιλανθρωπινή

To Kέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή» / Φιλανθρωπικό έργο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

H πρόληψη των νόσων αποτελεί την πλέον εμφανή φιλανθρωπική δραστηριότητα του Κέντρου. Tο Τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας του Κέντρου τείνει συνεχώς χείρα βοηθείας σε αναξιοπαθούντες των τοπικών κοινοτήτων και, πρόσφατα σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε πληγέντες από σεισμούς και πολεμικές συρράξεις, όπως αυτές σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης και στην όμορό μας πρώην Γιουγκοσλαβία.

Το Κέντρο έχει επίσης κάνει εκστρατείες για την πρόληψη του AIDS, καθώς και για την προστασία αγροτών και κτηνοτρόφων από επαγγελματικούς κινδύνους.

Με τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες έχει γίνει ένας σημαντικός δίαυλος ιατρικής γνώσης σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα εκείνες της ανατολικής Ευρώπης, που προσπάθησαν να επανασυνδεθούν με την προηγμένη ιατρική του δυτικού κόσμου.

Το Κέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή» είναι μάρτυρας της καταλυτικής δύναμης της πίστης στον Άνθρωπο και, κυριότατα,της πίστης στο Θεό.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations