Παναγία η Φιλανθρωπινή

To Kέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή» / Νέα και Ανακοινώσεις

 

07/01/2020

Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ - Κέντρο Παναγία η Φιλανθρωπινή

Προϋπολογισμός από 01/01/2020 μέχρι 31/12/2020

Το αρχείο σε μορφή .pdf:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

 


 

02/01/2020

Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ - Κέντρο Παναγία η Φιλανθρωπινή

Απολογισμοί - Ισολογισμοί - Προϋπολογισμοί Προηγούμενων Ετών

Τα αρχεία σε μορφή .pdf:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2018, 2017, 2016, 2015

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2018, 2017, 2016, 2015

 


18/05/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών θυρών πυρασφαλείας και υδρορροών για τις ανάγκες του Έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»,

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF  


22/04/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2015

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα (σε κάθε μία από τις ομάδες υλικών),για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης-εξuπηρέτησης για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στο ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF       


08/01/2015

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα, για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης βάσης δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στο ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’, στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF           


21/01/2015

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα,για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στο ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF

           


25/09/2014

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα, για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης βάσης δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στο ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’, στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

 

                            


      

31/07/2014

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 11/2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2014
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10:00 π.μ.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ προκηρύσσει Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα,για την εργασία τοποθέτησης λιθοδομών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στο ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF

      


31/07/2014

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ προκηρύσσει Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα,για τις εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στο ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF

      


     

23/07/2014

23/07/2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Προς διαβούλευση δημοσιεύονται οι ομάδες προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης βάσης δεδομένων σήμερα, 23 Ιουλίου 2014 για διάστημα 20 ημερών, έως και 11 Αυγούστου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προβούν σε έγγραφες παρατηρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσίευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t.y@ormyliafoundation.gr, info.ormyliafoundation@gmail.com και με φαξ στο: 2371021571

A public announcement for open consultation regarding the work groups for the medical equipment and data base development are made today July 23, 2014 for a duration of 20 days ending on August 11, 2014. Bidders interested in participating in the open tender may submit their comments and suggestions in writing up to 15 days from this publication by email to: t.y@ormyliafoundation.gr, info.ormyliafoundation@gmail.com and by fax to : +302371021571

Αρχείο σε .PDF

      


  

10/07/2014

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ανακοινώνουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα, για την προμήθεια & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου ειδικών διατομών και καμπύλου προφίλ για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στο ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF

   


09/07/2014

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ανακοινώνουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα (σε κάθε μία από τις ομάδες υλικών), για την προμήθεια υλικών Η/Μ εγκαταστάσεων (αποχέτευση - βιολογικός καθαρισμός και άρδευση), για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στο ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF


   

27/05/2014

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 


Το Ίδρυμα Ορμύλια διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την εργασία τοποθέτησης ξύλινων κατασκευών για τις ανάγκες του Έργου : «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠTΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF

       


19/05/2014

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 06/2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2014
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10:00 π.μ.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Το Ίδρυμα Ορμύλια διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Ξυλείας για τις ανάγκες του Έργου : «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠTΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF

       


   

12/05/2014

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα Ορμύλια διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών για τις ανάγκες του Έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF

   


  

12/05/2014

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα Ορμύλια διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την εργασία τοποθέτησης βοτσαλόπλακων και κυβόλιθων από σκυρόδεμα για τις ανάγκες του Έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF

  


  

12/05/2014

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα Ορμύλια διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την κατεργασία και τοποθέτηση κουφωμάτων και σκιαδίων αλουμινίου για τις ανάγκες του Έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF


12/05/2014

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα Ορμύλια διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή  (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την εργασία τοποθέτησης μαρμάρων για τις ανάγκες του Έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»,

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF

       


08/05/2014

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα Ορμύλια διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την εργασία χρωματισμών πλαστικών και τσιμεντοχρωμάτων για τις ανάγκες του Έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»,

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF

      


  

26/11/2013

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα Ορμύλια διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια (αγορά) : ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΞΥΛΕΙΑΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ για τις ανάγκες του Έργου : «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠTΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF

                                   

             


                

04/11/2013

Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ - Κέντρο Παναγία η Φιλανθρωπινή

Προϋπολογισμός από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014

Σε αρχείο .PDF

                                  


01/11/2013

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2013

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα (σε κάθε μία από τις ομάδες υλικών), για την προμήθεια υλικών Η/Μ εγκαταστάσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στο ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF

                                                    


22/10/2013

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου/ων ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες του Έργου : «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF                                                                                                       

    


01/08/2013

                                            

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα (σε κάθε μία από τις ομάδες υλικών), για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Ιδρυμα Ορμύλια – Δημιουργία και εκσυγχρονισμός υποδομών προληπτικής ιατρικής» στο ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Word - PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Word - PDF

                          

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations