Παναγία η Φιλανθρωπινή

To Kέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή» / Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Ίδρυμα Ορμύλια
Kέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή»
63071, Ορμύλια Χαλκιδικής

Τηλέφωνα:

23710 - 41498 - 41703

Τηλεομοιτυπικό (fax):

23710 42050

Ε-mail:

 info.ormyliafoundation@gmail.com

info.ormyliacenter@gmail.com

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations