Παναγία η Φιλανθρωπινή

Το Ίδρυμα Ορμύλια / Σκοπoί & προοπτική

Ιδρυτικοί σκοποί του ιδρύματος, όπως καθορίζονται στον Oργανισμό του, είναι :

  • Η εφαρμογή της προληπτικής ιατρικής, η προαγωγή της ιατρικής έρευνας με την αρωγή του Κράτους και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), η προσφορά ιατρικής περίθαλψης σε πάσχοντες και η ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων πρόνοιας, ηθικής, πνευματικής και υλικής συμπαράστασης προς τον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής, ιδιαίτερα δε προς τους νέους και τους έχοντες ανάγκη.
  • Η ανάπτυξη τεχνολογικής έρευνας για την μελέτη – τεκμηρίωση των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς με την αρωγή του Κράτους και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), η βελτίωση της τεχνολογίας και ο σχεδιασμός συσκευών για την διαρκή αναβάθμιση της εργαστηριακής υποδομής και αντίστοιχης μεθοδολογίας καλύπτοντας το πλήρες φάσμα εφαρμογών ανάλυσης, προστασίας και τεκμηρίωσης έργων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς. H παροχή πιστοποιητικών αυθεντικότητας και η διερεύνηση της κατάστασης διατήρησης / παθολογίας των έργων για την υποστήριξη και επιστημονική τεκμηρίωση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations