Παναγία η Φιλανθρωπινή

Το Ίδρυμα Ορμύλια / Δραστηριότητες

Το Kέντρο κοινωνικής συμπαραστάσεως,
ιατρικής προλήψεως και ερεύνης «Παναγία η Φιλανθρωπινή»

Στο Κέντρον Κοινωνικής Συμπαραστάσεως - Ιατρικής Προλήψεως και Ερεύνης "Παναγία η Φιλανθρωπινή" παρέχονται υπηρεσίες ιατρικής έρευνας και παροχής ιατρικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών στον πληθυσμό, όχι μόνο της Χαλκιδικής αλλά και της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Στο κτηριακό συγκρότημα που δημιούργησε το Κοινόβιο, με την χρήση σύγχρονων μηχανημάτων και την επικουρία ειδικών επιστημόνων της ελληνικής και διεθνούς ιατρικής κοινότητας προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες διάγνωσης και πρόληψης γυναικολογικού καρκίνου και, εν γένει, υπηρεσίες που καλύπτουν τους σκοπούς του Ιδρύματος, όπως αυτοί καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του Οργανισμού.

περισσότερα...

Tο «Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης»

Στο Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης παρέχονται υπηρεσίες Έρευνας, τεχνολογίας και ανάπτυξης μεθόδων για μελέτη, τεκμηρίωση, διάσωση, προστασία, συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αναλυτικά παρατίθενται στα άρθρα 5 και 6 του Οργανισμού. Στο τμήμα αυτό τού ιδρύματος λειτουργεί άρτιο επιστημονικό εργαστήριο, που συγκαταλέγεται στα ελάχιστα που λειτουργούν σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και συνεργάζεται, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς συναφών δραστηριοτήτων.

περισσότερα...

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations