Παναγία η Φιλανθρωπινή

Το Ίδρυμα Ορμύλια / Επικοινωνία

Ίδρυμα Oρμύλια

63071, Ορμύλια Χαλκιδικής
Τηλ: 23710 - 41498 - 41703
Fax: 23710 - 41875
Email: info.ormyliafoundation@gmail.com
www.ormyliafoundation.gr

Kέντρο κοινωνικής συμπαραστάσεως, ιατρικής προλήψεως και ερεύνης
«Παναγία η Φιλανθρωπινή»

Τηλ: 23710 - 41498 - 41703
Fax: 23710 42050
Email: info.ormyliafoundation@gmail.com

www.ormyliafoundation.gr

Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης

Τηλ: 23710 - 98400
Fax: : 23710 - 98402
Email: ormylia@artdiagnosis.gr
www.artdiagnosis.gr

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations